صفحه اصلي

ايميل ما

آرشيو مطالب

طراح قالب

 
  مهمان گرامی! به انجمن علمی اصلاح نباتات خوش آمديد! 

منوي اصلي
لينکهاي سريع
 

ساعت
  

لينک دوستان

لوگوي دوستان

انجمن علمی اصلاح نباتات

 

آمار بازديد

»تعداد بازديدها:
»کاربر: Adminتبليغات

مراحل و ماشیت آلات خاکورزی اولیه و ثانویه

مقدمه:

عملیات کشاورزی به چهار دسته خاک ورزی، کاشت، داشت، برداشت تقسیم می شوند. زمین بایر و ناصاف را قبل از خاک ورزی باید پاک سازی و تسطیح نمود. منظور از پاک سازی، درآوردن کنده های درخت، جمع آوری سنگ و ریگ و از این قبیل است. هدف تسطیح ، صاف نمودن مزرعه و درآوردن شیبی مناسب برای آبیاری است. برای کشت دیم، نیاز چندانی به تسطیح نیست مگر اینکه ناصافی های زمین بسیار ناصاف باشد. پس از برداشت محصول، عملیاتی ممکن است روی محصول صورت گیرد. خشک کردن در مزرعه یا در محوطه ، بوجاری، درجه بندی و از این قبیل، جزو این کارهاست که عملیات پس از برداشت خوانده می شوند.

 

خاکورزی

 

خاک ورزی اولیه

خاک کشاورزی چه در آن کشت شده یا نکاشته رها شده باشد، سفت می شود. برای کاشت مجدد بنابراین باید آن را فرو نمود طوری که آماده پذیرش بذر گردد. مجموعه عملیاتی را که با آن خاک را مناسب کاشت بذر می نمایند و به عبارت دیگر عملیات قبل از کاشت را خاک ورزی می نامند....


در خاک سفت شده، مجراها یا دالان های عمقی ریزی به وجود می آیند که رطوبت درون آن از این مسیر به سطح خاک آمده و تبخیر می شود. برای جلوگیری از این کار باید چند سانتی متر اول سطح خاک خود شوند که این راهها قطع شوند. در ایران که جزو مناطق نیمه خشک محسوب می گردد، حفظ رطوبت خاک از اهمیت به سزایی برخوردار است. در زمین پس از کشت معمولاً بقایای گیاهی در دو ریشه در زیر هستند. قبل از کشت بعدی باید این بقایا را زیر و رو نمود تا کار ماشین های بعدی با مشکل مواجه نگردد. پس اهداف عملیات خاک ورزی به شرح زیرند:

1) شکستن و خرد کردن به منظور حفظ رطوبت و آماده سازی آن برای پذیرش بذر و تهویه خاک

2) تماس بهتر بذر با خاک – با ریز شدن خاک، بذر تماس بهتری با آن یافته که به جذب رطوبت و مواد غذایی کمک می نماید.

3) دفن بقایای گیاهی – این بقایا در خاک پوسیده و همانند کودآلی به حاصلخیزی خاک کمک می نمایند. مضافاً که با زایل شد این بقایا، ماشین های بعدی به راحتی می توانند کار کنند.

عملیات خاک ورزی در دو مرحله و حتی گاهی 3 مرحله صورت می گیرد. مرحله اول را خاک ورزی اولیه نامند که خاک را به قطعات نسبتاً درشت خود، و آن را به طور کامل یا جزیی زیر و رو می نمایند. دفن یا بریدن بقایای گیاهی نیز در این مرحله انجام می گیرد. قطعات خاک در این مرحله انجام می گیرد. قطعات خاک در این مرحله هنوز بزرگ است و باید ریزتر شوند. این عمل دوم را خاک ورزی ثانویه نامند. در حالی که خاک ورزی اولیه ممکن است تا عمق 40 سانتی متری و بیشتر صورت گیرد، خاک ورزی ثانویه سطحی و معمولاً در 10-15cm سطح خاک انجام می شود. برای بعضی از بذرهای ریز مانند بذر پلی رژم چغندر قند، بذر علف و از این قبیل لازم می شود که خاک بسیار خرد شود. این کار را ممکن است مرحله سوم خاک ورزی نامید که با ماشینی به نام تیلر انجام می گیرد.  

 

کشت دیم :

کاشت محصول بدون نیاز به آبیاری

کشت آبی :

کاشت محصول با آبیاری

عملکرد:

مقدار محصول در هکتار که معمولاً به تن یا کیلوگرم بر هکتار سنجیده می شود.

زراعت حفاظتی :

اعمال کمترین عملیات خاک ورزی ممکن و حفظ هر چه بیشتر خاک و حاصلخیزی آن

آیش :

نکاشته رها کردن خاک در بعضی از مناطق بخصوص مانطق دیم کم آب یک سال زراعی، خاک را بدون کاشت رها می نمایند تا قوت کافی برای کاشت سال بعد جذب نمایند.

تناوب زراعی :

کاشت محصولات متفاوت در یک قطعه خاک یا مزرعه در سال های مختلف

فصل زراعی :

طول زمان تولید محصول از خاک ورزی تا برداشت

کشت پاییزه :

بذر در پاییز کاشته می شود

کشت بهاره :

بذر در ماه های اسفند یا اوایل بهار کاشته می شود.

کشت دو محصولی :

دو محصول در یک سال یا فصل زراعی

گیاه چند ساله :

محصول چدین سال روی زمین مانده و بر می دهد. یونجه یکی از این نوع گیاهان است که پس از خاک ورزی و کاشت اولیه، تا چندین سال و هر سال چندین چین می توان محصول را برداشت نمود.  

 

  گاو آهن برگردان :

دارای انواع زیر است :

الف) سوار، نیمه سوار، دنباله بند

ب) یک طرفه، دو طرفه

ج) یک خیش، چند خیش

 

در ایران بیشتر از گاو آهن های یک طرفه 3 خیش استفاده می شود درحالی که نوع دو طرفه آن ارجح است. خاک های زراعی ایران معمولاً سخت و خشک است. شخم زدن چنین خاکی، توان زیادی را طلب می نماید. بنابر این با تراکتورهای 3140 یا 3350 جاندیر و یا تراکتورهای 65-75 اسب بخار، بیش از 3 خیش نمی توان کشید. گاو آهن های دو طرفه سنگین تر و قیمت اولیه آن بیشتر است ولی مزایای آن بیش از مخارج است.  

  انتخاب نوع گاو آهن :

نوع گاو آهن باید متناسب با خاک، وسعت مزرعه و توان تراکتور موجود انتخاب گردد. برای خاک های سخت ایران برای پوشاندن یا دفن کردن بهتر بقایای گیاهی و برگرداندن خاک به منظور آوردن تخم و لارو حشرات، بهتر است اثر گاوآهن بر گرداندار استفاده نمود. برای مزارع کوچک، گاو آهن های برگرداندار و یا سه خیش سوار ولی برای مزارع متوسط یا بزرگ، گاو آهن های نیمه سوار و دنباله بند توصیه می شود. در هر صورت گاو آهن دو طرفه بهتر از یکطرفه است. شناسایی گاو آهن ساده است . گاو آهن های سوار، بر اتصال 3 نقطه تراکتور سوار می شوند. گاو آهن های نیمه سوار دارای یک چرخ حاصل در عقب بوده و در جلو فقط به بازوهای پایینی تراکتور متصل می شوند. یعنی ماشین فقط دو نقطه اتصال به تراکتور دارد. گاو آهن دنباله بند فقط یک نقطه اتصال دارد یعنی از جلو فقط به مالبند ثابت یا گردان تراکتور متصل شده ولی تمام ماشین روی 3 چرخ حامل با دو چرخ در جلو و یک چرخ در عقب حمل می گردد. گاو آهن های نیمه سوار و دنباله بند عمدتاً از جک هیدرولیکی برای درآوردن و به خاک انداختن خیشها بهره می گیرند. این جک ها از نوع یک طرفه و شیلنگ آنها به خروجی هیدرولیکی تراکتور متصل می شوند. گاو آهن نیمه سوار ممکن است به چرخ های دیگری سوای چرخ حامل مجهز باشد ولی آنها برای حفظ تعادل ماشین در حال کار بوده که همیشه در درون شیار شخم قرار می گیرند. گاو آهن های بش از 4-5 خیش را از نوع نیمه سوار می سازند چون بلند کردن آن با دستگاه هیدرولیک تراکتور مشکل آفرین است. گاو آهن های 7 خیش یا بیشتر معمولاً به صورت دنباله بند طراحی می گردند. گاو آهن های با خیش زیادتر برای مزارع بزرگتر مناسب می باشند که زمان اجرای شخم را کم کرده یا بازده زمانی زیاد شود. مضافاً که این نوع گاو آهن ها نیاز به توان بسیار داشته و تراکتورهای کشنده آنها باید از قدرتی زیاد و kw150 به بالا برخوردار باشند. تراکتورهای امروزی اروپایی با توان 300-250k ساخته می شوند.  

 

آماده کردن گاوآهن برای خاک:

1) تراز بودن گاو آهن در هنگام اجرای شخم – این تراز شامل تراز افقی و تراز عرضی می باشد.

2) سرعت حرکت تراکتور و ماشین

3) تنظیم عمق کار

برای اتصال گاو آهن سوار ونیمه سوار، به تراکتور لازم است که بازوی پایینی اتصال 3 نقطه را پایین بود. این کار همانطور که گفته شد با پیچندن پیچ سر بازوی رابط طرف راست راننده انجام می گیرد. پس از اتصال دو بازوی پایینی باید ساق وسط را طویل نمود تا به گاو آهن برسد. این مراتب را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

الف) راننده تراکتور را به عقب رانده تا در موقعیت مناسب نسبت به گاو آهن قرار گیرد

ب) بازوی پایینی تراکتور با اهرم اصلی هیدرولیک آن قدر پایین برده می شود. تا مطابق بین اتصال طرف چپ ( چپ راننده) گاو آهن قرار گیرد.

پ) بین طرف چپ گاو آهن را در قرقره بازوی طرف چپ تراکتور مستقر نموده و پایین قفلی، قفل شود. این عمل را کمک راننده یا خود راننده پس از پیاده شدن از تراکتور می تواند انجام دهد. اگر راننده باید این کار را انجام دهد، نباید فراموش نماید که ترمز دستی تراکتور را بکشد.

ت) بازوی پایینی سمت راست تراکتور با باز کردن پیچ سر بازوی رابط آن قدر پایین برده می شود تا مطابق بین طرف راست گاو آهن قرار گیرد.

ث) این پین را در قرقره طرف راست بازوی پایینی تراکتور انداخته و با پین مخصوص قفل می شود.

ج) ساق وسط را که از یک سر به تراکتور متصل می شود، با پیچاندن مهره وسط دو سر رزوه آن طویل نموده تا سر دیگر این ساق به محل اتصال خود به گاو آهن برسد. این محل اتصال را فیل گوش می نامیم

چ) پین اتصال فیل گوش را انداخته و با پین قفلی ، قفل می کنیم.

ح) گاو آ]ن را با اهرم اصلی هیدرولیک بلند کرده، به محل اجرای شخم می بریم.

خ) بازوی پایینی طرف راست تراکتور با طویل کردن طول بازوی رابط آن قدر پایین برده تا خیش ها به طرف راست متمایل شوند

د) طول ساقه وسط را کوتاه نموده تا گاو آهن کسی به جلو متمایل گردد.  

اجرای شخم و تنظیمات گاو آهن

شخم زدن بر حسب شکل زمینی و توپوگرافی (دشت ، تپه ماهور) و نوع گاو آهن به اشکال گوناگون می توان انجام داد. معمول ترین الگوی شخم، روش معروف به سرزمینی است. در این روش ابتدا خطی را در سرزمین و ته زمین می کشیم. این خط با شخم زدن با نوک خیش ها انجام می گیرد. پهنای سرزمین و ته زمین باید آن قدر باشد که تراکتور روی آن به راحتی دور بزند. یک پهنای 6 متری می تواند کافی باشد.

برای شخم با گاو آهن برگرداند از یک طرفه باید زمین را قطعه بندی نمود. طول این قطعات برابر همان عرض مزرعه می باشد ولی پهنای آن را چنان گرفت که بیشترین بازده را داشته باشد. ولی به طور تخمین 12-15 متر مناسب است.  

  اندام های یک گاو آهن برگرداندر:

اندام های اصلی یک گاو آهن برگرداندر شامل خیش، دسته اتصال، قاب، کارد، خیش ، پیش برد(خیشک)، چرخ تثبیت و یا چرخ حامل، لنگی وسیله ایمنی و اتصالات ماشین به تراکتور:  

 الف) خیش :

از فولاد 3 نقطه و به اشکال گوناگون ساخته می شود. تفاوت عمده این خیش ها در شکل و انحناء صفحه برگردان آنهاست که هر یک برای نوع خاصی از خاک ساخته شده است. به عنوان مثال، صفحه برگردان استوانه ی (خیش وسط طرف چپ) برای خاک های شنی ولی از آن شکافدار (طرف راست پایین) برای خاک های رسی چسبنده طراحی شده اند.

ب) تیغه :

قطعه ای فولادی و لبه تیز است. سرتاسر لبه تیغه تیز بوده و وظیفه بریدن خاک را به عهده دارد. این لبه باید همیشه تیز بماند.

ج) صفحه برگردان :

انواع بسیار متفاوتی دارد. صفحه انحناء و از فولاد 3 لایه است. انحناء صفحه باید متناسب با جنس خاک انتخاب گردد

د) پیشانی :

قطعه جلو صفحه برگردان است که بیش از بقیه قسمت های صفحه برگردان سائیده می شود. لذا در بعضی از خیش ها آن را به صورت جدا شدنی روی تنه پیچ می کند.

ذ) سرخیش :

برای دفن بهتر بقایای گیاهی سطح خاک به کار رفته و ضمناً عمق بیشتر شخم را اجازه می دهد.

س) دنباله :

برای بهتر خرد کردن خاک های رسی و چسبنده به کار می رود

ش) کفش :

اتکایی برای خیش روی کف شیار شخم می باشد. تنظیم درست گاو آهن زمانی است که انتهای کفش اثری جزیی بر ته شیار شخم بر جای گذارد.

ه) پاشنه :

در انتهای بعضی از انواع کفش ها ی در انتهای کفش آخرین خیش، قطعه ای جدا شدنی و گاهی قابل تنظیم تعبیه می شود که کفش را از سایش حفاظت می نماید.


تنه :

قطعه ایست که سایر اجزاء خیش که تاکنون گفته شد مستقیماً یا به طور غیرمستقیم بر آن سوار می شوند. دسته اتصال خیش به قاب گاو آهن نیز از یک سر به این قطعه متصل است.

 

دسته اتصال :

هر تنه و خیش گاو آهن توسط دسته ای به قاب گاو آهن متصل می شود. در این محل اتصال، نوعی وسیله حفاظتی تعبیه می گردد که در صورت برخورد خیش به مانع، خیش را آزاد می کند. انواع متفاوتی از این نوع وجود دارند. ضامن فنری یک نوع از آن است و پین برشی نوع دیگری در نوع پین برشی، خیس را پس از ازاد شدن باید به جای اول خود برگردانده، یک پین نو جایگزین نمود.


قاب :

قطعه ای است که همه اجزاء متشکله گاو آهن را به یکدیگر پیوند می دهد. بیشتر آنها را چون از بالا نگاه کنیم به شکل A می بینیم.


کارد :

برای برش عمودی خاک به کار می رود. در انواع قدیمی به شکل کارد آشپزخانه بود ولی امروزه اکثراً از نوع بشقابی یا ادوار است.


خیشک :

به مان شکل گاو آهن برگرداندار بوده و همان کار را انجام می دهد ولی کوچکتر است. وظیفه آن برگردان لایه نازکی از خاک سطحی قبل از برگردان خاک توسط خیش اصلی است. با این ترتیب بقایای گیاهی در عمق خاک مدفون گشته تا بهتر پوسیده گردند و نیز همچون یک کود آلی عمل نمایند.


لنگی :

میله دو سر لنگی در جلو گاو آهن مستقر گشته است که دو نقطه اتصال پایینی گاو آهن به تراکتور را تأمین می نماید. وظیفه اصلی این میله، چرخاندن قاب در سطح افق است طوری که عرض کار خیش اول تنظیم گردد. برای انجام این کار باید میله را حول محور خود گرداند.

 

وسیله ایمنی :

روی گاو آهن های مختلف، وسایل ایمنی متفاوتی برای آزاد سازی خیش در برخورد با موانع مختلف تعبیه شده است. همانطور که در بند مربوط به دسته اتصال گفته شد، پین برشی یکی از آنهاست. در بعضی از گاو آهن ها، از فنر تحت فشار استفاده شده است که خیش را پس از رفع مانع به طور خودکار به جای خود برمی گرداند.


گاو آهن بشقابی :

تعدادی بشقاب با قطر نسبتاً بزرگی هستند که توسط دسته ای به قاب متصل می شوند. این گاو آهن نیز همانند گاو آهن های برگرداندار ممکن است یک طرفه، دو طرفه و یک خیش یا چند خیش باشد. این گاوآهن خاک را برگردان نمی کند بلکه بقایای گیاهی و خاک را بریده و با یکدیگر مخلوط می نماید کار گاو آهن برگرداندار در خاک هایی که ریشه گیاه در آن زیاد و سخت باشد ممکن است با مشکل روبرو گردید. لبه بشقابها تیز و ممکن است صاف یا کنگره دار باشند. فرو رفتن بشقاب ها تابع وزن روی آنها و زاویه تمایل عمودی است. بنابراین هر چه گاو آهن سنگین تر بوده یا وزنه روی قاب اضافه گردد، بهتر بیشتر در خاک نفوذ می کند. این گاو آهن ها فقط دو تنظیم دارند.

این گاو آهن ها فقط دو تنظیم دارند یکی تنظیم زاویه تمایل عمودی که ذکر شد و دیگری تنظیم زاویه تمایل جانبی. با تنظیم اول، عمق شخم ولی با تنظیم دوم عرض کار خیش ها تعیین می شود. مناسب ترین تنظیم عرضی آن است که خاک بین دو بشقاب شخم نخورده نماند یعنی خط برش طرف راست خیش دوم روی خط برش طرف چپ خیش اول بیفتد. هر بشقاب در وسط خود دارای بلبرینگی است که دسته اتصال به قاب سوار می شود.این بلبرینگ به بشقاب اجازه می دهد که حول محور خود بگردد. عمق خود بشقاب نباید از حدود یک سوم قطر آن تجاوز نماید تا بتواند این حرکت دورانی را حفظ کند.  

 

  گاو آهن قلمی ( چیزل) :

این گاو آهن به هیچ وجه خاک را برگردان نمی کند بلکه خاک را پس از نفوذ در آن فقط خرد می کند. همانند دو نوع دیگر، این گاو آهن نیز ممکن است سوار، نیمه سوار یا دنباله بند باشد. گاو آهن های برگرداندار و بشقابی و به خصوص اولی به سبب زیر و رو کردن خاک باعث از دست رفتن رطوبت خاک می شوند . گاو آهن قلمی به این دلیل که خاک را واژگون ننموده ولی لایه روی خاک را خرد می نماید، در حفظ رطوبت بسیار مؤثر بوده و لذا برای مناطق دیم توصیه می شود.  

 

  گاو آهن زیر شکن (ساب سویلر) :

اغلب نیاز به خرد کردن اعمال خاک پیش می آید. خاک در عمق خود به دلایل مختلف ممکن است آن قدر سفت شود که نفوذ آب و تهویه آن با مشکل روبه رو گردد. در چنین مواردی از گاو آهن زیر شکن بهره گرفته می شود که شبیه گاو آهن قلمی است با این تفاوت که به سبب عمق کار زیاد آنها ساختاری بسیار محکم داشته، توان زیادی نیز می طلبند. دسته خیش این گاو آهن ها ممکن است راست یا انحناء دار باشند. در انتهای هر دسته یک تیغه قلمی یا پنجه غازی نصب می گردد. عمق کار این گاو آهن ها ممکن است به 90 سانتی برسد. معمولاً باید از تراکتورهای 100 اسب بخار به بالا بهره گرفت.  

 

 تیلر:

(خاک شکن):

این وسیله را نیز چون برای خرد کردن خاک به کار می رود می توان نوعی گاو آهن به حساب آورده تفاوت این ماشین با سایر گاوه آهن ها در این است که عمل خرد کردن خاک را در اثر حرکت دورانی انجام می دهد. حرکت دورانی تیغه های این دستگاه از محور تواندهی تأمین می شود. تیلر متشکل از استوانه ای دوار است که در پیرامون آن دو به طور زیگزاگ، تیغه های L شکلی نصب شده اند سرپوشی قابل تنظیم، روی تیغه ها را می پوشاند. با بالا و پایین بردن این سرپوش، شدت عمل خرد کردن ماشین تنظیم می شود. هرچه سرپوش بالاتر قرار گیرد، خاک کمتر خرد شده بلکه قطعات نسبتاً درشت کلوخه در سطح خاک باقی می گذارد. برای زیاد خرد شدن خاک، باید سرپوش را پایین آورد. چنین خاکی برای کاشت بذرهای ریز همچون بذر پلی رژم چغندر گاهی مورد نیاز است.

از این وسیله بیشتر درباغات و برای خرد کردن خاک و از بین بردن علف هرز بین ردیف های درختان استفاده می شود. انواعی از آن به جای پشت تراکتور درکنار آن قرار می گیرد که برای شخم زدن زیر درختان مناسب است عمق کار تیغه ها کم و معمولاً از 10-15 سانتی متر تجاوز نمی نماید.

خاک ورزی ثانویه

خاک شخم شده دارای کلوخ هایی است که برای کار ماشین های بعدی یعنی کارنده ایجاد اشکال می نمایند. مضافاً بذری که در این شرایط کاشته شود تماس کاملی با خاک نداشته و لذا جذب آب و مواد غذایی برای آن مشکل خواهد بود. ماشین هایی وجو دارند که کلوخ های حاصل از شخم را خرد نموده و سطح خاک را نیز کاملاً هموار می نمایند. این ماشین ها را که نسبت به ماشین های خاک ورزی اولیه سبک تر بوده و در عمق کمتری نیز کار می کنند. پیام ماشین های خاک ورزی ثانویه نامگذاری کرده اند و عبارتند از :

1)     هرسها

2)     بشقابی (دیسک)

3)     دندانه میخی

4)     دندانه فنری

5)     ماله

6)     کولتیواتور مزرعه ای

7)     غلتک

8)     جوی کن

9)     نمد کن

10)چاله کن

 

یک ماشین خاک ورز ثانویه ممکن است از نظر شکل شبیه یک خاک ورز اولیه باشد. تمیز این دو بر اساس عمق کار آنها استوار است .

 

  A)هرس ها :

یکی از معمولی ترین ادوات شخم ثانویه هستند که در 3 نوع دیده می شوند.

1)     بشقابی

2)     دندانه ای میخی

3)     دندانه های فنری  

 

  الف) هرس بشقابی (دیسک):

یکی از معمولی ترین ادوات و شاید تنها ماشین خاک ورزی ثانویه در ایران است.دو نوع هرس بشقابی یا دیسک وجود دارند. دو زانویی (تندم) و یک زانویی (آفست). هر یک از این دو نوع ممکن است سوار یا دنباله بند باشند. یک هرس بشقابی دو زانویی سواز 20 پره در زیر مشخص است.

دو گروه بشقاب طرف راست و یا چپ شکل یک زانو را تداعی می کنند و به این سبب آن را دو زانوعی می نامیم، در برابر، هرس های یک زانویی نیز وجود دارند که فقط از دو گروه بشقابی ترکیب یافته است واژه خارجی این نوع هرس آفست (offset) می باشد. این هرس های اخیر را معمولاً سنگین تر می سازند و لذا شدت عمل بیشتری در خرد کردن کلوخ های پس از شخم دارند. تعداد بشقابها بسیار متفاوت و از 16 تا 72 و بیشتر یافت می شوند. قطر و وزن بشقابها نیز می توانند بسیار متغیر باشند. قطر دایره یا بشقاب تا 60 سانتی متر و وزن روی هر یک تا 100 کیلوگرم می رسد. تنها تنظیم لازم برای این ماشین ها, زاویه استقرار گروهها روی هر بشقاب دارد به این سبب در زمین های سخت ممکن است وزنه هایی روی بشقاب ها یا روی قاب ماشین سوار نمود.

در ایران به سبب سفتی خاک، پس از شخم اولیه، معمولاً دو بار دیسک چپ و راست می زنند. فاصله بشقابها در ماشین های مختلف می تواند متفاوت باشد. فاصله 5/17 سانتی متری برای نرم کردن زیاد خاک و 5/22 سانتی متری برای بریدن ؟؟ و اختلاط کود شیمیایی با خاک و 5/28 سانتی متر برای عمق کار بیشتر در خاک های با بقایای گیاهی سنگین.  

 

  ب) هرس دندانه میخی :

ماشین های نسبتاً ساده ای هستند که قاب آنها صلب یا قابل انعطاف ساخته می شود. این ماشین ها عموماً از نوع سوار هستند. از این ماشین برای بیشتر خرد کردن کلوخه پس از شخم اولیه یا پس از دیسک زدن و نیز در بهار، قبل از کشت، برای از بین بردن علوفه های هرز جوان استفاده می شود.  

 

  ج) هرس دندانه فنری :

این ماشین همان کار دندانه میخی را انجام می دهد با این تفاوت که به سبب فنریت دسته تیغه خاک را بهتر خرد می کند. از نظر ظاهر شبیه گاو آهن قلمی (چیزل) است ولی عمق کار آنها کمتر از آن گاو آهن است.  

 

  B) ماله ها :

پس از هرس زدن ، سطح خاک هنوز ناصاف است برای همواری بیشتر، ماله می زنند. ماله وسیله ای ساده و معمولاً یک سطح صاف و سنگین همچون الوار ولی فولادی است.

 

c) کولتیواتور مزرعه ای :

برای کشت بهاره، خاک را معمولاً در پاییز آماده می کنند ولی در بهار و قبل از کشت ممکن است در اثر بارندگی زمستانی سفت شده و نیز علف هرز جوان روئیده باشد. برای شکستن سله (لایه نازک سخت شده روی خاک) و از بین بردن این علف ها از کولتیواتور مزرعه بهره گرفته می شود. این ماشین یکی از وسایلی است که برای بستر سازی به کار می رود. ملاحظه می گردد که کولتیواتور مزرعه ای شبیه هرس دندانه فنری در حقیقت یکی است. دو نوع تیغه کوچک و بزرگ پنجه کلاغی برای وجین علف های هرز به کار می روند که در این صورت ماشین را کولتیواتور ردیفی یا وجین کن می خوانند.  

 

غلتک :

خاک ورزی را سمی می کنند در پاییز انجام دهند تا برف و باران زمستانی بهتر در آن نفوذ نموده و در نتیجه تخم و لارو حشرات از بین بروند ولی بستر آماده شده برای کشت بهاره ممکن است در اثر یخ زدگی باد کند (پف نماید) این وضعیت مطلوبی برای کشت بذر نیست. بدین سبب به عنوان آخرین مرحله خاک ورزی ثانویه آن را غلتک می زنند. غلتک زدن به همین دلیل است که حتی پس از کاشت بذر ممکن است ضروری افتد. در زمین ناصاف دیم ، از غلتک قابل انعطاف استفاده می شود که شکل پستی و بلندی را به خود می گیرد. در بعضی از کشت و کارها همچون چمن و یونجه که بذرها بسیار ریزند غلتک را به تنهایی روی بذرها می دوانند تا تماس بذر و خاک به منظور جذب بهتر رطوبت و مواد غذایی بهتر شود ولی در خاک ورزی ثانویه به عنوان جزیی از یک ماشین دیگر به کار می رود. این ماشین مرکب (combinator) خوانده می شود. این ماشین ها را در ایران به نام کمبینات نامیده اند.  

 

E) حاوی کن (Furrower)

برای کشت گیاهان آبی نیاز به جوی های آبیاری است. در نقاط پر باران نیازی به این وسیله نیست ولی در ممالک خشکی مثل ایران یکی از الزامات است. ردیف کارها که جلوتر به آنها می رسیم به جوی کن ها رسیم به جوی کن ها نیز مجهزند ولی خطی کارها یعنی ماشین هایی که کشت گندم و جو کاربرد دارند معمولاً فاقد این قطعات هستند.  

 

f) نهر کن ها :

در کشت آبی، جویها در هر قطعه از مزرعه به فاصله های 15 تا 25 سانتی متری درآورده می شوند ولی اطراف هر قطعه را نیز برای ورود و خروج آب به آن قطعه هردر می آورد. نهرکن ها دقیقاً شبیه جوی کن ها بوده ولی بزرگترند و عقبه آنها قابل تنظیم می باشند. طوری که بتوان نهرهای با سطوح متفاوت به وجود آورد.  

 

G) چاله کن :

برای گودکنی های درختان یا نصب تیرهای چراغ برق و از این قبیل به کار می رود. وسیله ساده ای است که به اتصال سه نقطه تراکتور بسته شده و مته آن توسط محور تواندهی به دوران در می آید. چاله کن ها بیشتر در باغ ها یا برای کشت درختان در اطراف مزارع به کار می رود.

کلمات کليدي : مراحل و ماشین آلات خاکورزی، کاشت، داشت، برداشت

نوشته شده توسط محمدرضا راشدی در ۱۳۸۸/۱۱/۱٤ و ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ

نظرات () ادامه مطلب

مدیر انجمن 
کارشناسی ارشد
پروفايل مدير : مهندس محمدرضا راشدی

لوگوي ما
انجمن علمی اصلاح نباتات


نويسندگان همکار

مهندس محمدرضا راشدی


جستجو

  

 

صفحات وبلاگ 

کشت هیدروپونیک نقش باکتری های PGPR در کنترل بیولوژیک و افزایش رشد گیاهان روش ساخت گلخانه موجودات تراریخت یا ترانسژنیک "انواع هورمون‌های گیاهی وکاربرد آنها" اصول ساختمانی یک کمباین خود گردان خواص مادمجان خواص انگور مواد غذایی که از سویا به دست می آیند فن‎آوری هسته‎ای، ابزار مهم در پژوهش‎های کشاورزی توسعه کشاورزی در مناطق نیمه خشک خاکورزی _ ادوات _ سم پاش تأثیرات موثر در فرسایش خاک در گشت گندم دیم معرفی سوپر جاذب ها طلای سبز فناوری‌ زیستی و ‌امنیت‌ غذایی‌ نظام کشاورزی ارگانیک و استاندارد ISO 22006 چند نمونه از گیاهان پوششی اصول شناسایی _ رده بندی و نامگذاری در گیاهان آزمایشگاه خاکشناسی آزمایشگاه شیمی مراحل ترجمه در سلول های پروکاریوتی

 

پشتيباني
                                                      


صفحه اصلي |  پست الکترونيک |  اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه | طراح قالب

 

Powered By persianblog.ir Copyright © 2009 by eslahe-nabatat

Design By : wWw.Theme-Designer.Com