کشف عامل کنترل کننده رشد در گیاهان

محققان آلمانی موفق به کشف ذرات ژنتیکی در گیاهان شدند که قادر به کنترل سرعت رشد و میزان طول عمر در گیاهان است.
زیست شناسان آلمانی موفق به تشخیص ذرات کوچکی از ژن گیاه به نام میکرو RNA شدند که به اعتقاد آنها مسئول تعدیل رشد و فرایند سالخوردگی در گیاهان بوده و به کمک آن می توان فرایند رشد و طول عمر گیاهان را تحت کنترل درآورد.
به گفته زیست شناسان این RNA ها مانع از فعالیت تنظیم کننده های خاصی به نام عوامل رونویسی TCP در گیاه شده که این عوامل رونویسی نیز بر روی تولید نوعی هورمون گیاهی به نام اسید جاسمونیک تاثیر خواهند گذاشت. میزان بالای میکرو RNA ها از میزان حضور عوامل رونویسی و هورمون در گیاه می کاهد و در نهایت منجر به کاهش سرعت رشد در گیاه می شود.
میکروRNA ها همچنین از فعالیت عوامل دیگری که نقش خاموش و روشن کردن ژن ها و یا فعال سازی و عدم فعال سازی آنها و در نهایت کنترل تولید پروتئین در گیاه را دارد، جلوگیری می کند. کنترل تولید پروتئین در گیاه بر فرایند متابولیسم گیاه و در نهایت در تغییرات ایجاد شده بر آن تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
زیست شناسان تاثیر عوامل رونویسی TCP را بر رشد و سالخوردگی یک گیاه خاص که توسط میکروRNA هایی با نام miR319 تنظیم می شوند، مورد بررسی قرار داده و مشاهده کردند که عوامل رونویسی در عین حال قادر به تنظیم ژنهایی هستند که در شکل گیری هورمون جاسمونیک اسید تاثیر دارد و سطح پایین حضور این تنظیم کننده در گیاه نیز در نهایت منجر به طولانی تر شدن زمان رشد گیاه و کند شدن فرایند سالخوردگی در گیاه می شود.
بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان بر این باورند با استفاده از این مطالعات و ایجاد درک بهتر از تنظیمات ژنتیکی گیاهان می توان تولید گیاهانی با خصوصیات دلخواه و طول عمر طولانی تر را عملی کرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید