شب بو

شب بو

مشخصات گیاه شناسی ماتیولا در رنگهای متنوع 

گونه ماتیولا  بومی نواحی مدیترانه است.  گیاه یکساله  دارای ساقه ساده یا منشعب  است ارتفاع  آن به 20 -70 سانتیمتر می رسد برگهای  آن کشیده  سرنیزه ای خطی با حاشبه  دندانه دار کرکدار  به رنگ  خاکستری  سبز می باشد گلها با چهارگلبرگ و چهار کاسبرگ ساد یا پربر  و معطر  و با عطر نافذ است .  گلهای پربر دارای قطری در حدود 5/4 سنتیمتر است  گلهای تشکیل گلاذین خوشه ای  را می دهد که به تدریج طیل می شود  گلها به رنگ های مختلف  به استثنای  رنگ زرد  و  آبی هستند  . این گیاه شباهت زیادی  با شب بو دارد به طوریکه  اغلب بعلت  تشابه  برگها  و گلهایش با شب بو  با ان  اشتباه  می شود .

ارقامی که گلهای پرپر دارند  بسیاز زیبا هستند  معروفترین ارقام  این گونه  عبارتند از :

Mommoth , giant perpection giant imperial column erly cascale

  که دارای  گلهایی با رنگ ساده   با رنگهای مخلوط  هستند  .

ارقام پربر را میتوان هنگام  نشاء  کاری  به آسانی  تشخیص داد . بوته هایی که  دارای  گلهای  ساده  هستند  دارای برگهای لپه ای به رنگ سبز  تیره هستند و لی بوته هایی که  گهای پربر دارند  برگهای لپه ای به رنگ سبز روشن  رادارد  . ارقام  مختلف  از روی اندازه دوره  گلدهی  رده بندی  نمود  فصل گلدهی  از خرداد ماه شروع شده و تا پاییز  ادامه دارد .

 نحوه کاشت  و ازدیاد

ماتیولا  از طریق بذرکری  تکثیر می شود  کاشت  بذر  در بهمن ماه در گلدانهای  کوچک صورت می گیرد  نشاء های حاصله  در فروردین  ماه به فاصله  15 – 25 سانتیمتر در بستر اصلی  کاشته می شود .

خاک

ماتیولا خاکهای رسی – شنی  غنی و نقاط  گرم و آفتابگیر را می پسندد .

 کاربرد

ارقام  پاکوتاه در حاشیه های  جلوی  ساختمان یا به صورت گروه های کوچک در حاشیه  چمن ها استفاده می شود  همچنین  در گلدانها  برای تراس ها و بالکن ها کاربرد  دارد  ارقام  یا بلند  برای گل بریده مناسب بوده  و در گلفروشی ها مورد استفاده  قرار می گیرد . 

/ 0 نظر / 31 بازدید