کتان گل یا عدسی

کتان گل یا عدسی 

مشخصات  گیاه شناسیگل کتان

فقط گونه l.grandiflorum زینتی است که بومی آفریقای  شمالی است  این گیاه  ظریف و بسیار منشعب است  برگهای آن  کوچک سرنیزه ای  به رنگ سبز  روشن می باشد  گلها منظم   کاملا  باز به قطر  4 سانتی متر به رنگهای  قرمز  لاکی  یا  سفید  که در مرکز  تیره  رنگ است .  گلها به سرعت پژمرده  می شوند ولی پی در پی گلهای جدید تشکیل شده می شکوفد . هر بوته  تا 400  گل تولید می کند و  گلدهی   از اولیل  تیر ماه  شروع  شده  و درتمام مدت  تابستان  ادامه دارد .

ارقام معروف این  گونه عبارتند از l.Rubrum  که دارای گلهای قرمز مخملی است

رقم  دیگر عبارتست از :

l.Album  گلها به رنگ سفید در مرکز قرمز لاکی .

l.Rubrum گلهای  صورتی  بر رنگ .

این  گیاه یکساله  و یایا است که چون  دوام  گلدهی  آن  کم است  لذا در گلکاریها از استفاده  می شود . همانطوریکه ذکر شد  گونه grandiflorum   که دارای  گلهای درشت نیز می باشد و ارقام  دیگر این  گونه در کاگاری  مورد استفاده  قرار می گیرند .  ارتفاع بوته  30  سانتیمتر  خیلی بر شاخه  می باشد  در نوک   هر شخه  چندین  گل کم بر به رنگ قرمز آتشی و یا سفید یکه در مرکز  قرمز لاکی  است  باز میشود .

 نحوه  کاشت  و ازدیاد

گیاه  کثان  از طریق کاشت بذر  تکثیر  می یابد  . در مناطق   دارای  زمستان معتدل  بهتر است  در پاییز کاشته  شود ولی در نقاط  سردسیر  زمان  کاشت  و در فروردین  و  اردیبهشت  ماه در بستر اصلی  است  . مسلما  بوته های که از بذر پاییز به دست  آمده اند قوی و بر شاخه  و زودتر به  گل می نشیند . در صورتیکه بوته های  بهاره  کم  گل نر و  تنک تر است  گلدهی کتان دو تا سه ماه طول می کشد . در بستر اصلی  بذرکتان به فاصله  20 سانتیمتر  در داخل حفره مناسب  کاشته  می شود .

کتان از  گیاهان کم توقع  است و در خاکهای  خوب باغچه که خاکی سبک  و شنی است  بهتر رشد می کند .  از نظر  نور مکانهای  آفتابی  را ترجیح می دهد.

 کاربرد

از کتان زینتی در پلات ها  برای  پوشاندن  سطوح  بزرگ استفاده می شود  .رنگ  قرمز  و نافذ و زیبای  آن  نظرها  را  حتی از دور به خود جلب می کند . لذا  این  گیاه  در پارکها و  منازل به عنوان  گیاه  پوششی  نیز استفاده می شود .

/ 0 نظر / 69 بازدید