فیکوس

فیکوس (FICUS ELASTICA )

RUBBER TREE

RUBBER PLANT

INDIA RUBBER PLANT

 

گیاهیاست از خانواده موراسه که در اصل زادگاهش هند و مالزی است و یکی از قدیمی ترینگیاهانی است که در منزل نگهداری می شود. برگ ها ، ساقه ها وحتی چوب این گیاه درصورت شکستن از خود ماده چسبناکی خارج می کند که می توان از آن لاستیک تهیه کرد. بعضی از افراد در صورت تماس این ماده با پوست بدنشان نسبت به آن حساسیت نشان میدهند.

 

درهوای آزاد ارتفاع آن به بیش از 25  متر می رسد و در شرایط عادی دایماً رو به گسترشو بزرگ شدن است و حتی ریشه های هوایی می دهد که خود به صورت تنه های مضاعف گیاهدرمی آید. چون نور آفتاب قادر به نفوذ درخاک زیر این گیاه نیست، رشد هر گیاه دیگریدر زیر سایه آن ناممکن است. با این همه فیکوس جزو محبوب ترین گیاهان خانگی است.

 

اینگیاه جواب خوبی به شرایط آپارتمان می دهد. معمولاًً گیاهان کوچک و جوان به سرعت وبه آسانی با محیط خانه شما خو می گیرند، اما گیاهان بزرگتر ابتدا اندکی افت می کنندو برگ هایشان می ریزد یا قهوه ای می شود.

برگها پهن و براق و چرمی با نوک تیز و به صورت متناوب در طول ساقه می روید. با ریزشبرگ های پیر در قاعده، ساقه گیاه حالت بد منظر به خود می گیرد که در این حالت میتوان آن را از نزدیکی سطح خاک قطع کرد تا گیاه جوان گردد .

 

نیازها

نور :اگرچه گیاه در سایه هم می تواند خود را زنده نگهدارد ولی رشد آن مطلوب نیست. گیاهبه نور کامل نیاز دارد اما باید آن را از نور مستقیم آفتاب در امان نگهدارید. درزمستان نیز باید آن را از سرما حفظ کرد.

 

آبیاری : اجازه دهید سطح خاک در بین دو آبیاری خشک شود. آب زیاد از حد، به گیاه آسیب میرساند. این گیاه نسبت به خشکی مقاوم است . در تابستان هفته ای دو بار و در زمستانهفته ای یک بار آبیاری کافی است.

خاک: بهترین خاک، خاک لوم است مخلوطی از برگ پوسیده و کود حیوانی و خاک رس(خاک باغچه .(

تکثیر : گرفتن قلمه حداقل با یک برگ در بهار و ریشه دار کردن آنها در درجه حرارت 24 تا 27درجه سانتیگراد؛ البته در بهار معمولاً همه قلمه ها ریشه می دهد .

نکتهگیاه پزشکی : گلدان گیاه مریض را هرگز عوض نکنید چون باعث از بینرفتن گیاه می شود .

/ 0 نظر / 7 بازدید