گل آکیمنس achimenes

  گل آکیمنس achimenesاین گیاه دارای ریزوم است که معمولاً فصل سرد را از این طریق می گذراند.
گیاه معمولاً بصورت بوته ای با برگهای تخم مرغی یا سرنیزه ای با لبه مضرس
میباشد معمولاً گلها در اواسط الی اواخر تابستان ظاهر میشوند.

تکثیر:

بوسیله تقسیم ریزوم در اوایل بهار

نوع خاک:

2 قسمت خاک برگ و یک ششم قسمت کود دامی پوسیده
هر دو هفته یکبار به مقدار 2 گرم در لیتر در هنگام رشد گیاه تا شروع گل دهی کود داده شود.

نیاز ها:

این گیاه به نور متوسط و حرارت متوسط و زیاد و آبیاری متوسط نیاز دارد.
(خاک باید همیشه دارای رطوبت باشد)


/ 0 نظر / 33 بازدید