بومادران

خواص درمانی گیاه بومادران

 

 این گیاه معطر تب بر است و بُخور آن به رفع زکام  کمکمی کند، پس در زمان سرماخوردگی  به کمک شما می آید.

این گیاه را علفهزار برگ هم می نامند. این گیاه معطر دارای اسانس، اینولین و کمی تانن است و درکشورهای اروپایی به عنوان دارو برای قطع تب استفاده می شود.

- این گیاه بطورخاص تب بُر است. ضماد آن جهت درد سینه مفید است. بُخور و جوشانده آن برایدرمان زکام  مفید است، پس در زمان سرماخوردگی  بسیار مفید است.

ادرار  رازیاد می کند، در نتیجه برای سنگ های کلیه  مفید است.

- باد شکناست.

- ماساژ دادنمحل درد با روغن بومادران یا گذاشتن سوخته آن بر روی محل زخم  ، موجب تسکین درد وجلوگیری از خونریزی می شود.

- در قدیم ضمادبومادران یعنی برگ های تازه آن را که با روغن ترمس ( باقلای مصری ) مخلوط بوده ، برروی محل کچلی یا روی صورت مردان جوان برای رویش مو  قرار می دادند.

- جوشاندهسرشاخه گلدار آن برای رفع دردهای قاعدگی  مفید است.

- ضماد بومادرانبرای درد سینه و انواع سردرد  استفاده می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید