بنجامین

بنجامین ( BENJAMINA )

 گیاهی بسیارزیباست از خانواده انجیر ( موراسه ) که برگ های کوچک با رنگ سفید و سبز به صورتابلق در آن دیده می شود. معمولاً بنجامین را به دلیل حساسیت بالا و مقاومت کم دربرابر عوامل محیطی روی فیکوس بنجامین (عکس زیر) پیوند می زنند تا مقاومتر شود که درصورت مشاهده برگ های سبز یکنواخت بهتر است قطع شوند تا گیاه ابلق بهتر رشد کند.

 

نیازها

نور :به نور بیشتری نسبت به سایر گیاهان آپارتمانی نیازمند است اماتابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند (معمولاً بهترین نور حالتی است که گلدان در زیرسایه بان جنوبی طوری قرار گیرد که آفتاب به گلدان گیاه برسد اما به برگ های گیاهآفتاب نتابد و برگ ها در سایه ( نور کامل ) باشند.

 

نکته :چون بنجامین نسبت به تغییر عوامل محیطی بسیار حساس است و باکمترین تغییری برگ های آن ریزش می کند از چرخاندن و جا به جایی گلدان بپرهیزید.

هنگامی که گیاهتازه خریداری شده را به خانه می آورید برخی از برگ های آن زرد یا قهوه ای می شوند؛انتظار نداشته باشید برگ های زرد یا قهوه ای یا ریخته ، مجدداً رشد کنند؛ در عوضبهتر است مراقبت کنید که محیط گیاه کاملاً مناسب باشد. برگ هایی که از این پس میرویند می توانند رشد و نمو خوبی داشته باشند.

 

دما:حداقل درجه حرارت در زمستان 15 و در تابستان حداکثر 24 درجه. درزمستان حتماً باید در اتاق نگهداری شود (نسبت به سرما حساس است).

 

آبیاری:در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود ( باید بهاندازه یک انگشت در زیر خاک را بازدید نمود، اگر خشک بود باید آبیاری بعدی صورتگیرد ). معمولاً در خانه ها به دلیل عدم رعایت این مسئله و آبیاری بیش از اندازهگیاه از بین می رود. بهتر است از آبی که چند ساعت در محیط بوده و هم دمای محیط استبرای آبیاری استفاده شود، هرگز با آب سرد آبیاری نکنید .

خاک :بهترین خاک کمپوست ( خاکبرگ ) یا کود حیوانی یا خاک لوم است: مخلوطی از شن ، رس و مواد آلی برگ پوسیده.

 

تکثیر:تکثیر این گیاه در آپارتمان مشکل است؛ برای تکثیر از قلمه هایی که حداقل یک برگهمراه دارد استفاده شود.

نکتهمهم :برای اشخاصی که در نگهداری گیاهان آپارتمانی تازه کار هستندنگهداری بنجامین توصیه نمی شود زیرا گیاه خیلی حساسی است. فیکوس بنجامینا (انجیرگریان) که بومی هندوستان است، چنانچه در شرایط مساعد محیطی قرار بگیرد گیاهی است کهبه سرعت محیط را از آن خود می کند و به سایر گیاهان اجازه رشد نمی دهد. در واقعبزرگترین درختی که در جهان وجود دارد نوعی فیکوس است که در هند واقع شده و مساحتیحدود 2 میلیون متر مربع را در بر گرفته است!

/ 0 نظر / 12 بازدید