یوکا

یوکا(YUCCA ELEPHANTIPES) 

 

گیاهی است زیبااز خانواده آگاواسه با برگ های کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز ؛ این گیاه دوگونه دارد یکی که فاصله برگ ها در آن زیادتر است و گل نمی دهد و این نوع برایآپارتمان بیشتر توصیه می شود و نوع دیگر که فاصله برگ های آن کمتر است و گل هایی بهشکل زنگوله واژگون و سفید و کرم رنگ می دهد و برای کشت در باغچه مناسبتر است.

 

هر دو گونه رامی توان هم در آپارتمان و هم در باغچه نگهداری کرد.

این گیاه نسبتبه شرایط نامساعد نور، دما و هوا بسیار مقاوم است و در هر جای خانه می توان از آناستفاده کرد و به همین دلیل در اکثر خانه ها دیده می شود.

 

نیازها

نور :به نور کافی احتیاج دارد، در آفتاب کامل می توان آن را نگهداریکرد؛ ولی در سایه پس از مدتی گیاه بد شکل می شود و فاصله برگ ها زیاد می گردد .

 

درجهحرارت:درجه حرارت مطلوب در زمستان 10 تا 16 درجه سانتیگراد است ودر تابستان محتاج به نگهداری در خارج از اتاق است ولی کلاً از نظر دما در هر فصلیمی توان آن را در اتاق یا خارج از خانه نگهداری نمود ( نسبت به سرما مقاوم است .(

 

آبیاری :در تابستان آن را همیشه مرطوب نگهدارید و هر 2 تا 3 روز یکبارآبیاری نمایید. در زمستان بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک گلدان خشک شود.

کلاً اکثرگیاهان چون در زمستان به علت دمای پایین رشد نمی کنند به آب کمی نیازمند هستند.

 

خاک :خاک مناسب خاک لوم است که مخلوطی از شن رس و مواد آلی است.

تکثیر :جدا کردن پاجوش ها ( پا گیاه ) در بهار از گیاه مادر و کاشتنآنها. کاشتن قلمه در شن و ریشه دار کردن آن که در اوایل بهار بهتر جواب می دهد. البته اگر جوانه انتهایی گیاه را ببرید گیاه پس از مدتی در قسمت جوانه انتهایی دویا سه شاخه می شود که از آنها می توانید برای قلمه زدن استفاده نمایید .

/ 0 نظر / 18 بازدید