تولید پادتن ویروس ایدز از توتون

محققان انستیتو تحقیقات پیشرفته فرون هافر آلمان در قالب بخشی از یک پروژه بزرگ داروسازی گیاه محور، موفق شده اند با ایجاد تغییر و اصلاحات ژنتیکی گیاه توتون زراعی، به تولید پادتن هایی دست یابند که می تواند نقش مهمی در کنترل و بی اثر کردن آلودگی ویروس اچ آی وی ایفا کند. به گزارش جام جم آنلاین محققان معتقدند نتیجه این تحقیقات در واقع گام های اولیه برای کمک به ایجاد اصول بنیادین مورد نیاز برای تولید پادتن خنثی کننده اچ آی وی موسوم به دو جی دوازده از فر آیند مهندسی ژنتیک گیاه توتون تلقی می شود. این در حالی است که آنها اکنون و به دنبال نتایج امیدوارکننده اولیه مشغول تامین مواد مورد نیاز برای آزمایش های بالینی محصول خود هستند.

هر ساله حدود 7.2 میلیون نفر به ویروس اچ آی وی آلوده می شوند و پادتن هایی همچون  دو جی دوازده می تواند حفاظت در مقابل فر آیند انتقال این ویروس را از راه چسبیدن به پروتئینی موسوم به gp 120 فراهم کند که از پروتئین های مستقر روی سطح ویروس ایدز به شمار می رود. به این ترتیب و با اسیر شدن پروتئین همراه ویروس اچ آی وی توسط پادتن مزبور، راه ورود ویروس ایدز به سلول های هدف بسته می شود و در نتیجه شانس آلودگی کاهش می یابد. در این میان چالش مهمی که پیش روی تهیه پادتن های محافظی از این گروه قرار دارد این است که در حال حاضر اغلب پادتن ها در محیط های کشت سلولی پستانداران تولید می شوند و این فر آیندی به مراتب پیچیده و هزینه بر است. این در حالی است که اکنون و با نتایج به دست آمده از سوی محققان، تولید پادتن هایی به شیوه «زراعت مولکولی» در گیاهان، راه حل جایگزینی به شمار می رود که از نظر هزینه، بسیار کمتر و در عین حال در مقیاسی به مراتب بزرگ تر، قابلیت اجرا دارد. در همین رابطه و به همت محققانی از بخش تحقیقات زیست شناسی مولکولی و بوم شناسی کاربردی انستیتو فرون  هافر آلمان زمینه توسعه فناوری زراعت مولکولی فراهم شده است و با همکاری حدود 38 گروه صنعتی و دانشگاهی و به عنوان بخشی از پروژه داروسازی گیاه محور اروپا از این فناوری در نبرد علیه ویروس مهلک اچ آی وی استفاده کرده اند، اما هر کشت و زرعی نیاز به برداشت محصول دارد و از این رو، دانشمندان برای برداشت کردن پادتن های حاصل از مزرعه گیاهی، نخست مجبورند که ژن های این پادتن را از سلول های مصون و مقاوم انسانی جداسازی کرده و در مرحله بعد آنها را به ژنوم رقمی  از توتون زراعی موسوم به پتی  هاوانا SR 1 منتقل کنند. به گفته محققان پروژه، گیاهانی که به این ترتیب دستخوش تغییر و اصلاح ژنتیکی شده اند ضمن گذران فر آیند رشد و نمو خود به تولید پروتئین پادتن نیز می پردازند. محققان معتقدند فاز کاری مهم پیش روی آنها در واقع به بعد از مراحل جداسازی و دستکاری ژنتیکی مربوط می شود و در واقع نحوه بازیابی و جمع آوری پادتن های حاصل از این گیاهان توتون و فر آیند صورت گرفته در این مرحله، موضوع مورد توجه دیگر محققان نیز بوده است. دکتر استفان هلویگ، مدیرتولید پروژه در این باره خاطر نشان می  کند که برای جداسازی این پروتئین ها از چند صد کیلو مواد گیاهی، محققان فر آیندی تمام و کمال و نیز سامانه ای مخصوص را برای استخراج پادتن و همچنین خالص  سازی و پالایش آن توسعه بخشیده اند.

 

آشنایی با روش تولید پادتن

با تلا ش محققان پادتن هایی که میتوانند بدن را در مقابل عفونت ویروس اچ آی وی محافظت کنند در گیاهان تولید می شوندبر این اساس، برگ های توتون برداشت شده، ابتدا شسته و با فشردن، خرد و له می شوند و سپس پادتن ها از آن استخراج شده و طی گذر از فیلترهای پالایش کننده و همچنین مراحل رنگ نگاری ، خالص سازی می شوند. سال گذشته و در همین رابطه دانشمندان برای نخستین بار روش کاری آزمایشی را به عنوان مدل راهنما اجرا کردند. محققان موفق شدند پس از 4 اجرا یا به عبارتی4  عملیات مهندسی و پیمایش، در مجموع معادل 800 کیلوگرم مواد گیاهی رشد یافته در گلخانه های مربوط را فر آیندسازی و پردازش کنند. در این اجراهای آزمایشی آنها با هدف توسعه یک سامانه آزمایشی مدل ، به جمع آوری داده های آمایشی و فنی پرداختند تا این سامانه بتواند استانداردهای بالای مورد نیاز در فر آیند تولید و خالص سازی مواد اصلی دارویی را برآورده کند. دقت سامانه طراحی شده از سوی محققان و در نتیجه تامین استانداردهای کیفی قابل قبول برای تولید دارو در حالی صورت گرفت که محققان در پایان سال گذشته و در انگلستان این ماده خالص شده را در تحقیقات بی خطر پیش بالینی، مورد آزمایش قرار دادند و هیچ گونه اثرات منفی مشاهده نکردند. به گفته کارشناسان یکی از مزایای این پروژه تحقیقاتی پیشرفته، همکاری بخش صنعت و دیگر گروه های دانشگاهی بوده است. امسال و طی همکاری نزدیک با یکی از مراکز تامین کننده خدمات پردازش فنی و آزمایشگاهی، محققان پروژه موفق به طراحی و ساخت سامانه آزمایشی نیمه خودکاری شدند که از قابلیت تطبیق با استانداردهای بسیار دقیق نظام نظارت بر محصولات دارویی برخوردار بود و با استفاده از آن کار را عملیاتی کردند. به نحوی که می توان تا حجم 1000 کیلوگرم مواد گیاهی را در هفته در این سامانه فر آیندسازی کرد. این در حالی است که این مقدار، معادل حداکثر حجم توتون اصلاح شده ژنتیکی است که محققان می توانند هم اکنون در گلخانه های مرکز پرورش دهند. از مزایای جالب این سامانه راهنمای آزمایشی است که اغلب بخش های سامانه که در تماس با محصول هستند اجزایی یکبار مصرف و دور انداختنی اند که می توان آنها را بسادگی تعویض کرد. از همین رو محققان معتقدند این سامانه را می توان برای استخراج دیگر داروهای زیستی یا سوخت وسازکننده های ثانویه از گیاهان نیز به کار برد و در عین حال ریسک آلودگی و ناخالصی متقابل یا بروز تغییرات ثابت دراز مدت در جریان بهره برداری  را نداشت.

دانشمندان با موفقیت، نخستین اجرای آزمایشی این سامانه مدل را به اجرا گذاشتند و نخستین اندازه گیری های لازم برای تایید رسمی  آن صورت پذیرفت. به گفته ناظران کیفی پروژه به دلیل نبود فر آیندهای قابل مقایسه و از پیش موجود، آنها می کوشند تا با رایزنی با مقامات مربوط نهایتا موفق به کسب مجوز تولید برای محصول دارویی گیاه محوری شوند که قابلیت کاربرد درخصوص انسان ها را داشته باشد. به این ترتیب و به محض واگذاری مجوز تولید، محققان برنامه ریزی برای تولید نخستین پادتن های تحت مقررات، محصولات دارویی را شروع می کنند و به دنبال آن محصولات خروجی در فاز اول تحقیقات بالینی در انگلستان مورد استفاده قرار می گیرد.

/ 0 نظر / 55 بازدید