گیاه آپارتمانی کالانگوئه

گیاه آپارتمانی کالانگوئه

این گیاه گیاهی است چند ساله با گلهلیی فراوان.
مکان: این گیاه به مکانی افتابگیر تا سایه و به خاک باغچه ایی امیخته با شن و رس نیازمند است.
ارتفاع:10 تا 5 سانتی متر
فصل گلدهی: زمستان تا اواخر بهار
تکثیر: از طریق کشت بذر و یا قلمه
کشت: این گیاه به محیطی پر نور و گرم و دمای حدود 20 درجه نیاز دارد.در زمستان به ان کمتر اب دهید و دمای محیط را در 10 درجه نگه دارید.بین فصول بهار و پاییز هر دو هفته یک بار این گیاه را کود دهید.
/ 0 نظر / 90 بازدید