علف چشمه

خواص دارویی و موارد مصرف

علف چشمه دارای اثر ضد اسکوربوت قوی است. اثرتصفیه خون، نیرودهنده، مدر، اشتها آور، مقوی معده، آرام کننده دردهای عصبی، تب بر، کرم کش، در بیماریهای قند مفید است و به علت اثر خلط آور در بیماری مزمن ریه و برونشیت های مزمن مصرف می شود.

 

پراکنش

بولاغ اوتی در جریانهای آب غالب نواحی ایران می روید.

 

نیازهای اکولوژیکی

این گیاه اختصاصا" در چشمه ها، مجاری باریک آبها و نواحی مردابی می روید.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید