استفاده از نوعی عصاره گیاهی برای آفت زدایی بافتهای گیاهان موثر است

این پژوهشگر عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان روز یک شنبه در گفت و گوبا ایرنا اظهارداشت: در تحقیقات او برای آلودگی زایی از سلولهای گیاه دارویی لالهواژگون از نوعی عصاره گیاهی به جای آنتی بیوتیک‌های شیمیایی استفاده شده‌است که اینروش نتیجه بخش بوده است.

دکتر" منصور غلامی " افزود: یکی از مشکلات در کشت سلولی گیاه لاله واژگون وجودباکتری‌های داخلی در این گیاه است که با ضد عفونی‌های بیرونی از بین نمی رود.

وی بیان کرد: دراین تحقیق دو روش مطالعه شد که در روش اول مراحل رشدبیوتکنولوژیک گیاه، در محیطهای مختلف و تحت تاثیر نور و دما آزمایش شد و روندنابودی باکتری‌های مضر دراین مرحله تحت مطالعه قرار گرفت .

در این روش همچنین پیازهای رشد یافته گیاه در محیط تاریک سردخانه با دمای پنج درجه سلسیوس مطالعه شد .

در روش دوم این تحقیق به جای آنتی بیوتیک از عصاره گیاهان مختلف ازجمله اکالیپتوس ، میخک و رزماری که خاصیت ضد باکتری دارند استفاده شده که منجر بهنابودی باکتری عامل آلودگی داخلی گیاه گردید.

حذف آنتی بیوتیک‌ها از چرخه زندگی گیاهان یکی از اهداف علمبیوتکنولوژی است ، زیرا آنتی بیوتیک‌ها می‌توانند در گیاه باعث مقاومت باکتری شده وسلامت مواد غذایی را به خطر اندازند.

عصاره گیاهان دارویی طبیعی هستند و عوارض جانبی در گیاه ایجادنمی‌کنند.

نتایج این پژوهش نشان داد که هردو روش کشت سلولی گیاه در محیطآزمایشگاهی و استفاده از عصاره گیاهی برای نابودی باکتری عامل آلودگی گیاه موثر است .

لاله واژگون یک گیاهدارویی است که بدلیل زیبایی بی‌نظیرش به عنوان یک گیاه زینتی شناخته می شود .

این گیاه یکی از گونه‌های طبیعی کشور بخصوص در مناطق غرب است کهبه علت مراقبت نامناسب در مراتع در حال نابودی است و یکی از راه‌هایی که به حفظ اینگونه گیاهی کمک می‌کند کشت سلولی است.

با استفاده از کشت سلولی گیاهان دارویی می‌توان بطور طبیعی و بهمیزان انبوه این گیاهان را تولید کرد.

/ 0 نظر / 8 بازدید