زوفا

خواص دارویی گیاه زوفا

زوفا یکی از مهمترین گیاهان دارویی و ادویهای به شمار می رود . از دم کرده پیکر رویشی این گیاه برای درمان بیماریهای مربوط بهدستگاه تنفس مانند سرفه، سیاه سرفه، برونشیت و آسم استفاده میشود.

زوفا یکی از مهمترین گیاهان دارویی وادویه ای به شمار می رود . از دم کرده پیکر رویشی این گیاه برای درمان بیماریهایمربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه، سیاه سرفه، برونشیت و آسم استفاده میشود. موادموثره این گیاه سبب افزایش فشارخون، هضم غذا و همچینین کاهش تورم می شود. زوفا اگرچه تلخ مزه است ولی به عنوان طعم دهنده مواد غذایی و همچنین در تهیه سس مورداستفاده قرار میگرد.


اسانس زوفا :

خاصیت ضد قارچی و باکتریایی دارد. این اسانس در صنایعکنسروسازی ، نوشابه سازی و همچنین در صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد فراوانی دارد. به علت نوش فراوانی که در گلهای این گیاه به وجود می آید در ردیف گیاهان مولد عسلقرار دارد. عسل حاصله از آن کیفیت بسیار مطلوبی دارد.


مشخصات گیاه :

زوفا گیاهی خشبی و چندساله است. منشا این گیاه آسیای صغیر گزارش داده شده و همچنین زوفا در سطح وسیعی درمرکز و جنوب اروپا، عمدتا در روسیه، بلغارستان، مجارستان، ایتالیا و اسپانیا،فرانسه و کشمیر و هند کشت میشود. واز دریای خزر تا دریای سیاه همچنین درمناطق شنینواحی مدیترانه می روید.


ریشه زوفا مستقیم است وانشعابات فراوانی دارد ساقه چهارگوش، مستقیم ارتفاع آن cm70- 50 است. قسمت تحتانی (پای ساقه) چوبی و قهوه ای رنگ و از انشعابهای فراوانی برخوردار است ولی قسمتفوقانی آن نرم و سبز رنگ می باشد. برگهای صاف، فاقد دندانه، باریک، کشیده و کم وبیش نیزه ای شکل و رنگ آن سبز روشن است.


خواص دارویی :

نوشیدن زوفای جوشیده با عسل و گیاه سداب به کسانی کمکمیکند که به سرفه های شدید، تنگی نفس، افراد مبتلا به رماتیسم وکسانی که نفسشان باخس خس همراه است کمک میکند . این گیاه همراه با عسل کرمهای داخل شکم را میکشد وکوبیده شده آن با انجیر تازه به از خشکی در آمدن مزاج کمک میکند اثر آن قویترهم میشود اگر گل زنبق یا سوسن یا شاهی به آن اضافه شود این گیاه دارویی عالی برای ورم یاآماس لوزه در گلو است و این تحت شرایطی است که به عنوان غرغره ازآن استقاده شودمالیدن پماد آن به سر شپش را از بین می برد این گیاه برای کاهش بیماری خلط بسیارمناسب است و در تمام مشکلات ناشی از سرما یا بیماریهای قفسه سینه و یا ریه مناسباست و این تاثیر هنگامی است که مثل شربت استفاده شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید