بیماری پوسیدگی ساقه برنج

عامل بیماری:Magnaporthe salvinii
علایم بیماری:بیماری و خسارت آن معمولا در اواخر فصل رشد در بوته ها ظاهر می گردد که به صورت  لکه های  کوچک  نامنظم مایل به سیاه روی خارجی ترین غلاف های  برگ  نزدیک به سطح آب می باشد.در ناحیه  آلوده ممکن  است  اسکلرت های  قارچ تشکیل شوند.با گذشت  زمان  بیماری  به  غلاف های  داخلی و ساقه  نفوذ  می کند. غلاف  در  اثر  آلودگی  پوسیده و  خشک می گردد.  بعد  از  آلودگی  ساقه  در  نزدیک  به  سطح  زمین فاصله چند  میان  گره  نیز  آلوده  می شوند و بعد  از  پوسیدگی به  رنگ  سیاه  در می آیند. آلودگی  ساقه  و  پوسیدگی  میان گره ها  سبب  ورس  و افتادن  سا قه ها  به  زمین  می  گردد.ساقه های آلوده معمولا کوتاهتر  شده، در صد  پوکی  دانه های آن بیشتر می شود.آلودگی گاهی از خزانه شروع می شود ولی علایم  بیماری  ممکن است  در مرحله پنجه زنی و حتی قبل ازآن دیده شود .اوج  آلودگی  در زمان  برداشت  محصول  است.

مبارزه:شناسایی و کاشت ارقام در کاهش خسارت موثر است.از بینبردن بقایای آلوده و سا قه های  باقیمانده در زمین در  کنترل بیماری موثرند.

/ 0 نظر / 27 بازدید