گیاه تلخه

گیاه تلخه :

نام علمی : acroptilon repens

نام تیره  :  Compositeae

گیاهی چند ساله، ساقه راست و منشعب، برگ ها ساده و دندانه دار و کشیده است. گیاهی تلخ مزه با ریشه راست و عمیق، دو لپه ای و به وسیله بذر و بصورت غیر جنسی تکثیر می یابد. گل آذین نخم مرغی شکل و علف هرز صیفی کاری ها، باغ ها، زمین های بایر و بیشتر درزمین های گندم و آیش دیده می شود.

 

/ 0 نظر / 175 بازدید