پنج انگشت (فلفل بیابانی)

گیاه پنج انگشت

اینگیاه را فلفل بیابانی نیز می نامند و در بسیاری از مناطق ایران می روید. درختچهزیبایی به ارتفاع یک متر و نیم است که به علت گل های زیبایی که دارد گاه به عنوانگیاه تزئینی کاشته می شود. بدین علت به آن پنج انگشت گویند که برگ های آن پنجه ای وپنج تایی است. گل های آن برنگ آبی و شبیه سنبله ای دراز است که سپس تبدیل به گل میشود.

میوهاین گیاه قابض است و به بهبود عملکرد دستگاه گوارش کمک می کند. افرادی که دچاربواسیر یا شقاق باشند می توانند از اثرات درمانی آن سود بجویند و در جوشانده اینگیاه بنشینند تا عارضه برطرف شود.

میوهاین گیاه اثرات درمانی زیادی برای رحم دارد

قاعدگی  را تنظیممی کند و برگ این گیاه ورم های رحمی را بهبود می بخشد و عفونت را پاک می سازد. فواید آن به قدری زیاد است که از این گیاه در قرص های گیاهی مورداستفاده برای تنظیمقاعدگی و کاهش خونریزی استفاده می شود.

برگاین گیاه اثر کاهنده ای بر شهوت دارد و در قدیم و پارسایان در فصل بهار این گیاه رازیر خود فرش می کردند تا شهوت بر آنها غلبه نکند.

ضمادمیوه و برگ آن ادرار را افزایش می دهد و مقدار زیاد آن برای 

کلیه  مضراست.

اینگیاه در درمان سر درد هم مفید است.

 پنج انگشت، گیاه بسیار مؤثری برای درماناختلالات قاعدگی است

ازگیاه پنچ انگشت، دارویی به نام ویتاگنوس ( VITAGNUS ) تهیه کرده اند که حاوی‌ 90 ـ 80 mg‌ عصاره‌ خشک‌ این گیاه‌ می‌باشد.

ایندارو جهت‌ رفع ‌اختلالات‌ قاعدگی‌ و 

یائسگی ‌ به‌ کارمی‌رود.

مکانیسم‌اثر دقیق‌ این‌ فرآورده‌ به‌ اثبات‌ نرسیده‌ است‌ ، ولی‌ به‌ نظرمی‌رسد گیاه‌ پنج‌انگشت‌ با اثر بر محور هیپوتالاموس‌ ـ هیپوفیز اثر خود را اعمال‌ می‌کند. این‌گیاه‌ باعث‌ کاهش‌ آزاد شدن FSH* و افزایش‌ آزاد شدن‌ LH** و پرولاکتین ‌از هیپوفیزمی‌گردد. هورمون های FSH و LH در تولید استروژن ( هورمون جنسی زنانه ) از تخمدان هاو دوره تخمک گذاری در خانم ها موثرند.

مطالعات‌نشان‌ داده‌ است‌ که‌ گیاه‌ پنج‌انگشت‌ حاوی‌ ترکیبات‌ استروژنیک ‌نمی‌باشد ومستقیماً بر روی‌ تخمدان ها تاثیر نمی‌گذارد.

باتوجه‌ به‌ اثرات‌ هورمونی این دارو، مصرف‌ آن‌ در دوران‌ 

بارداری ‌ ممنوعاست .

دراکثر مطالعات‌ انجام‌ شده‌ با مصرف‌ این‌ دارو عوارض‌ جانبی‌ مشاهده‌ نگردیده‌است‌، ولی‌ به‌ طور‌ نادر گزارشاتی‌ مبنی‌ بر بروز 

واکنش های‌ آلرژیک  ‌، سردرد و افزایش‌ خونریزی‌ دردوران‌ قاعدگی‌ وجود دارد.

این‌دارو ممکن‌ است‌ با داروهای‌ ضد بارداری‌ خوراکی‌ وهورمونی‌ تداخل‌ نماید.

برایمصرف این دارو ، روزانه‌ 40 قطره‌ از آن را در کمی‌ آب‌ یا آبمیوه‌ بریزید و نیم‌ساعت‌ قبل‌ از صبحانه‌ ( با معده‌ خالی ) مصرف ‌کنید.

البتهیادآوری می کنم که دارو را حتماً حتماً باید تحت نظر پزشک و با تجویز ایشان مصرفکنید و از مصرف خودسرانه آن خودداری کنید.

پی نوشت :

* FOLLICLE STIMULATING HORMONE : این هورمون از غده هیپوفیز ترشحمی شود و در خانم ها سیکل قاعدگی و تولید تخمک ها را در تخمدان ها کنترل میکند.

** LUTEIN HORMONE : این هورمون از غده هیپوفیز ترشح می شود و باعث ترشح استروژن ازتخمدان ها می شود. این هومون در نیمه دوم قاعدگی باعث ترشح پروژسترون و هورمون هایمردانه از جسم لوتئینی می شود.

/ 0 نظر / 26 بازدید