سنا

درمان یبوست با برگ سنا

"سنا" گیاهی استکه بیشتر به شکل بوته ‌ای می‌ باشد و از برگ آن استفاده می‌ شود. جنس گیاه به نام Cassia می‌ باشد و از خانواده ی نخود است.

از بیشترگونه‌های آن جهت درمان یبوست استفاده می‌ کنند. برگ همه ی گونه‌ها به خاطر وجودترکیباتی به نام"انتراکینون‌ها"  تلخ می‌ باشد.

با وجودی کهگونه ‌ای از سنا در جنوب ایران و در حوالی خلیج ‌فارس می‌ روید، ولی به دلیل نیاززیاد به این گیاه، عمده ی آن وارداتی است. گرچه گونه ی ایرانی و نوع وارداتی از نظرگیاه‌شناسی با هم متفاوت می ‌باشند، ولی از نظر خواص ضد یبوست مشابه هستند.

میزانمصرف روزانه ی برگ سنا برای افراد بزرگسال، بین نیم تا یک گرم است که می‌ توان برروی آن حدود یک استکان آب ریخت و 10 دقیقه جوشاند، سپس صاف کرد و میل نمود.

بهترین زمانمصرف شب هنگام است. گرچه می‌ توان این محلول تلخ را با نبات یا عسل شیرین کرد، ولیتلخی آن کاملاً از بین نمی‌رود.

در مصرف سنا نباید زیاده‌ روی کرد، چرا که ممکن است باعثاسهال شدید گردد. همچنین نباید از سنا به‌ طور ممتد و طولانی استفاده کرد، چون باعثتنبلی روده می‌ گردد. بهتر است پس از دو هفته استفاده، یک یا دو هفته مصرف آن راقطع نماییم

نکته قابل توصیهدیگر این است که سنا نباید در افراد کمتر از ده سال مصرف شود.

با توجه بهاینکه در سال‌های اخیر برای رفع یبوست از سنا به‌ طور وسیع در جهان استفاده می‌شود، صنایع داروسازی قرص آن را تهیه نموده که در داروخانه‌های ایران موجود می‌باشد.

قرص سنا را می‌توان بین 2- 1 عدد در روز مصرف کرد که از نظر مزه، شبیه به جوشانده ی این گیاهنیست.

/ 0 نظر / 8 بازدید